Hae merkkiä

Tietoturvamerkin hakeminen on helppoa

1

Perehdy hyötyihin ja kustannuksiin

Tietoturvamerkki on yritykselle yksinkertainen tapa viestiä kuluttajille vastuullisuutta tietoturva-asioissa. Yritykselle-osiosta löydät lisätietoa merkin hyödyistä sekä siihen liittyvistä kustannuksista.

2

Tutustu vaatimuksiin ja sääntöihin

Saadakseen Tietoturvamerkin tuotteen tai palvelun tulee olla suojattu IoT-laitteisiin kohdistuvilta yleisimmiltä uhilta. Vaatimuksiin voit tutustua tarkemmin täältä.

3

Täytä itsearviointilomake

Kun olet tutustunut ohjeistukseen, täytä itsearviointiin perustuva hakulomake tästä. Täytetyn hakemuksen voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen tietoturvamerkki@traficom.fi

4

Traficom käy läpi itsearvioinnin

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijat käyvät läpi itsearviointilomakkeen ja kommentoivat mahdollisia puutteita laitteen turvallisuudesta. Mikäli lomakkeen tiedot katsotaan riittäviksi ja vaatimuksia vastaaviksi, hakuprosessi etenee testaukseen ja arviointiin.

5

Tietoturvatestaus ja arviointi

Tietoturvamerkin saadakseen tuotteen tai palvelun tulee läpäistä vaadittavat rajapintatestaukset sekä arviointi.

6

Päätös ja mahdolliset korjaussuositukset

Hakijayritykselle lähetetään kooste rajapintatestauksessa ja arvioinnissa esiin nousseista tietoturvapuutteista, jos niitä löytyy. Mikäli puutteet voidaan helposti korjata tai niitä ei ole, myönnetään tuotteelle tai palvelulle Tietoturvamerkin käyttöoikeus.

7

Käyttöönotto

Tietoturvamerkin myöntämisen jälkeen yritys voi käyttää merkkiä kyseisessä tuotteessa tai palvelussa sekä sitä koskevissa markkinointi- ja viestintäkanavissaan. Sen lisäksi tuote tai palvelu lisätään Tietoturvamerkki-sivustolle.

8

Ylläpito

Tietoturvamerkki katselmoidaan vuosittain. Vuosikatselmoinnin yhteydessä tarkistetaan, onko tuotteen tietoturvaominaisuuksiin tullut muutoksia.

Päivitetty