Kuluttajalle

Miksi tietoturvalla on väliä?

Internet tarjoaa rajattomasti tietoa ja palveluita. Niiden turvallinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin sitä, että tietoturvallisuudesta on huolehdittu.

Hyvän tietoturvallisuuden edellytyksenä on paitsi turvallisen käytön mahdollistava laite, myös osaava käyttäjä. Turvallinenkin laite voi muuttua turvattomaksi, jos sitä käytetään väärin. Siksi jokaisen tulisi perehtyä käyttämiensä laitteiden tai palveluiden tietoturvaan niin, että pystyy käyttämään niitä turvallisesti.

Mitä Tietoturvamerkki takaa?

Tietoturvamerkki on luotu auttamaan kuluttajaa tekemään turvallisia valintoja. Se kertoo, että tuote tai palvelu täyttää Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen asettamat tietoturvavaatimukset. Tuote tai palvelu, jolle on myönnetty Tietoturvamerkki, on suunniteltu suojaamaan käyttäjää ja hänen tietojaan yleisimmiltä uhilta internetissä. Valmistaja opastaa käyttäjää toimimaan tuotteella tai palvelulla turvallisesti, minkä lisäksi tarjolla on tietoa tietoturvan toteutuksen teknisistä ratkaisuista ja suojausmenetelmistä.

Paraskaan tietoturva ei ole aukotonta eikä kaikilta hyökkääjiltä suojautuminen ole mahdollista. Valtaosa tietoturva- ja tietoturvaloukkauksista johtuu kuitenkin tietoturvan perusasioiden laiminlyönnistä tuotteen tai palvelun suunnittelussa ja käytössä. Näihin ongelmiin puuttumalla saadaan nujerrettua valtaosa tietoturvapuutteista ja niiden aiheuttamista vahingoista.

Tutustu vaatimuksiin