Kuluttajalle

Miksi tietoturvalla on väliä?

Internet tarjoaa rajattomasti tietoa ja palveluita. Niiden turvallinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin sitä, että tietoturvallisuudesta on huolehdittu.

Hyvän tietoturvallisuuden edellytyksenä on paitsi turvallisen käytön mahdollistava tuote, myös osaava käyttäjä. Turvallinenkin laite voi muuttua turvattomaksi, jos sitä käytetään väärin. Jokaisen tulisikin perehtyä käyttämiensä älylaitteiden tietoturvaan niin, että pystyy käyttämään niitä turvallisesti.

Mitä Tietoturvamerkki takaa?

Tietoturvamerkki on luotu auttamaan kuluttajaa tekemään turvallisia valintoja. Merkki kertoo, että tuote täyttää Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen asettamat tietoturvavaatimukset. Tuote, jolle on myönnetty Tietoturvamerkki, on suunniteltu suojaamaan käyttäjää ja hänen tietojaan yleisimmiltä uhilta internetissä. Valmistaja tarjoaa ohjeen tuotteen turvalliseen käyttöön, minkä lisäksi tarjolla on tietoa tietoturvan toteutuksen teknisistä ratkaisuista ja suojausmenetelmistä.

Paraskaan tietoturva ei ole aukotonta eikä kaikilta hyökkääjiltä suojautuminen ole mahdollista. Valtaosa tietoturva- ja tietoturvaloukkauksista johtuu kuitenkin tietoturvan perusasioiden laiminlyönnistä tuotteen tai palvelun suunnittelussa ja käytössä. Näihin ongelmiin puuttumalla saadaan nujerrettua valtaosa tietoturvapuutteista ja niiden aiheuttamista vahingoista.

Tutustu vaatimuksiin

Uusia tuotteita myös kansainvälisen yhteistyön kautta

Suomen ja Singaporen kyberturvallisuusviranomaiset tunnustavat vastavuoroisesti toistensa myöntämät tietoturvamerkit.

TUTUSTU SINGAPOREN TIETOTURVAMERKKIIN (avautuu uudessa ikkunassa)