Tietoturvamerkki.fi-sivuston saavutettavuusseloste

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tietoturvamerkki.fi-sivustoa.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (ulkoinen linkki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306) vaatimukset osittain. Verkkosivusto täyttää kuitenkin WCAG-kriteeristön kriittiset A & AA-vaatimukset. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

1. (WCAG 1.4.5) Sisältösivuilla on jonkin verran tekstiä sisältäviä kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita.

2. (WCAG 1.3.1) Palvelussa on taulukkorakenteita, joiden sarakeotsikkoja ei ole määritetty ohjelmallisesti.

3. (WCAG 1.3.1) Joidenkin PDF-dokumenttien taulukkorakenteissa on ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita (esim. tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen akaminen useampaan eri taulukkoon).

Puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2019 aikana.