Koronatodistuksen lukija

Koronatodistuksen lukija

Ominaisuudet

Koronatodistuksen lukijalla luetaan EU:n koronatodistus. Suomessa koronapassina toimii EU:n koronatodistus, joka on saatavilla Omakannasta. Koronatodistuksen lukijalla luetaan todistuksen QR-koodi, jolloin ruudulle tulee hyväksytty tai hylätty merkintä.

Lue lisää

Vaatimuksenmukaisuusilmoitus