För en informations-säker vardag.

Vad är Cybersäkerhetsmärket?

För konsumenten är Cybersäkerhetsmärket en garanti för att informationssäkerhetsaspekter i anslutning till produkten och tjänsten har beaktats.

För företag är märket ett enkelt sätt att kommunicera ansvarsfullhet och visa för konsumenten att informationssäkerhet har beaktats vid konstruktionen av apparaten.

Med Cybersäkerhetsmärket, som beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom, visar man att en produkt eller tjänst som försetts med märket har konstruerats på ett informationssäkert sätt. Märket används i smart konsumentutrustning som kan ansluta till internet, dvs. i så kallade IoT-enheter. Smarta tv-apparater och klockor samt hemmaroutrar är exempel på sådan utrustning. Cybersäkerhetsmärket beviljas endast sådana produkter eller tjänster som uppfyller de krav på informationssäkerhet som Traficom ställer.

Hur får man ett Cybersäkerhetsmärke för sin produkt eller tjänst?

Det är enkelt att ansöka om Cybersäkerhetsmärket. Bekanta dig med anvisningarna och kraven och fråga vid behov mer av Transport- och kommunikationsverket. På produktsidan kan du läsa mer om de företag som deltar och de produkter och tjänster som beviljats märket. Tveka inte att kontakta oss. Vi erbjuder hjälp hela vägen från att fylla i ansökningsblanketten till att ta märket i bruk.

Läs mer

Företagen som deltar

Cybersäkerhetsmärket är ett helt nytt koncept som har fått sin början i det av Traficom identifierade behovet att förbättra informationssäkerheten hos de produkter och tjänster som ansluts till nätet. Redan nu klassificeras en betydande del av terminalutrustningen som infekterats av skadeprogram som IoT-utrustning och man tror att mängden kommer att öka. Därför har vi sammanställt de aspekter och tillvägagångssätt som åtminstone borde vara i skick för att man ska kunna undvika de vanligaste hoten. Idén med cybersäkerhetsmärket skulle emellertid inte kunna verkställas utan modiga och ansvarstagande företag. När konceptet har skapats och testats har de pilotföretag vars produkter som beviljades de första Cybersäkerhetsmärkena haft en nyckelposition.