Information om sidan

Tietoturvamerkki.fi är en webbsida som upprätthålls av Transport- och kommunikationsverket.

Webbläsare och terminaler

Webbplatsen är responsiv och innehållet skalas enligt terminal. Webbplatsens layout är bäst lämpad för de nyaste webbläsarversionerna. Webbplatsen kan även användas med äldre versioner av webbläsare, men då är det inte garanterat att alla egenskaper kan användas fullt ut.

Användning av kakor på webbsidorna

Vår webbplats använder inte kakor (cookies).