Information om sidan

Tietoturvamerkki.fi är en webbsida som upprätthålls av Transport- och kommunikationsverket.

Webbläsare och terminaler

Webbplatsen är responsiv och innehållet skalas enligt terminal. Webbplatsens layout är bäst lämpad för de nyaste webbläsarversionerna. Webbplatsen kan även användas med äldre versioner av webbläsare, men då är det inte garanterat att alla egenskaper kan användas fullt ut.

Användning av kakor på webbsidorna

Vår webbplats använder kakor (cookies). Vi använder kakorna för att samla in besökarstatistik och analysera information. Vårt syfte är att utveckla sidornas kvalitet och innehåll ur användarens perspektiv. Vi delar inte information om våra besökare med någon tredje part. Om du vill, kan du förbjuda användningen av kakor.

En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och sparas där. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Det är viktigt att beakta att kakorna krävs för att vissa tjänster ska fungera.

De insamlade sessionskakorna sparas under den tid som webbläsaren är öppen, men förstörs då webbläsaren stängs. Enbart beständiga kakor som används för att identifiera nya besökare och dem som återvänder till webbplatsen sparas.

Vi använder analysprogrammet Google Analytics som tillhandahålls av en tredje part. Programmet installerar kakan på användarens dator. Kakan hjälper oss att följa om besökaren är en användare som återvänder till webbplatsen.

Användarens webbläsare berättar om en beständig kaka redan är i användning. Om inte, installeras en ny kaka i webbläsaren. Vi förmedlar aldrig de insamlade användaruppgifterna till tredje parter.

Med hjälp av kakor samlas följande uppgifter in:

  • användarens IP-adress
  • klockslag
  • besökta sidor
  • typ av webbläsare
  • från vilken webbadress användaren kommer till Traficoms webbplats
  • från vilken server användaren har kommit till webbplatsen
  • från vilket domännamn användaren har kommit till webbplatsen

De flesta webbläsare möjliggör att funktionen kakor kan tas bort, t.ex. via Internet Explorer genom att välja Verktyg/Tools - Internetalternativ/Internet options - Sekretess/Privacy.