För företag

Varför gå med?

Cybersäkerhetsmärket är ett meddelande till konsumenten om att den produkt eller tjänst som försetts med märket är informationssäker. För företag är märket ett enkelt sätt att kommunicera ansvarsfullhet och visa för konsumenten att informationssäkerhet har beaktats vid konstruktionen av apparaten.

Informationssäkerhet intresserar konsumenter

Det är viktigt att vara mån om informationssäkerheten: enligt den konsumentundersökning som Transport- och kommunikationsverket Traficom låtit göra uppger cirka 80 procent av konsumenterna att de tar reda på informationssäkerhetsegenskaper när de köper apparater, och tre av fyra är medvetna om skadeprogram som drabbar nätanslutna apparater i hemmet.

I undersökningen uppgav cirka 80 % av konsumenterna att ett allmänt känt och pålitligt märke som beskriver informationssäkerhet påverkar deras val av produkter eller tjänster.

Konkurrensfördel och varumärkesvärde

Enligt samma undersökning skulle tre av fyra konsumenter vara beredda att betala mer för en produkt eller tjänst som man visste var informationssäker. Att måna om användarnas informationssäkerhet ses som värdefullt av såväl konsumenter som placerare.

Cybersäkerhetsmärket erkänns i Singapore

Företagen kan på en gång och en ansökan få nyttjanderätt till både Cybersäkerhetsmärket och IoT Cybersecurity Label som Singapores cybersäkerhetsmyndighet beviljar. Kraven för Cybersäkerhetsmärket motsvarar Singapores märke på nivå 3. Fråga mer på adressen tietoturvamerkki@traficom.fi / cybersecuritylabel@traficom.fi.

BEKANTA DIG MED SINGAPORES CYBERSÄKERHETSMÄRKE

Bli en internationell föregångare

Företag som ansöker om Cybersäkerhetsmärket får direkt tillgång till sakkunniga vid Traficoms Cybersäkerhetscenter och kan diskutera frågor som gäller informationssäkerheten i IoT-enheter och framtiden. Det är lättare för dessa föregångarföretag att förbereda sig inför och påverka den framtida regleringen på EU-nivå och internationella standarder.

Bekanta dig med Cybersäkerhetsmärkets användarvillkor (English)

Käyttöehdot (Suomeksi)