För
konsumenter

Varför är det viktigt med informationssäkerhet?

Det finns obegränsat med information och tjänster på internet. För att tryggt kunna använda dem krävs dock att informationssäkerheten har beaktats.

En förutsättning för informationssäkerhet är förutom att apparaten kan användas säkert även en kunnig användare. Även en säker apparat kan bli osäker om den används fel. Därför bör var och en lära sig om informationssäkerheten i de apparater eller tjänster de använder för att kunna använda dem på ett säkert sätt.

Vad garanterar Cybersäkerhetsmärket?

Cybersäkerhetsmärket har skapats för att hjälpa konsumenten att göra säkra val. Märket anger att produkten eller tjänsten uppfyller Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverkets krav på informationssäkerhet. En produkt eller tjänst som beviljats Cybersäkerhetsmärket är konstruerad så att den skyddar användaren och hens information från de vanligaste hoten på nätet. Tillverkaren guidar användaren i att använda produkten eller tjänsten säkert. Dessutom erbjuds information om tekniska lösningar för informationssäkerhet och om skyddsmetoder.

Inte ens den bästa informationssäkerheten är helt komplett och det är inte möjligt att skydda sig från angrepp från alla håll. Majoriteten av informationssäkerhetskränkningarna beror emellertid på att grundläggande informationssäkerhet har försummats när produkten eller tjänsten planeras och används. Genom att ingripa i dessa problem kan man stoppa merparten av bristerna i informationssäkerheten och de skador dessa orsakar.

Läs mer om kraven

Flera produkter även via internationellt samarbete

Cybersäkerhetsmyndigheterna i Finland och Singapore erkänner ömsesidigt cybersäkerhetsmärken som de beviljat.

BEKANTA DIG MED SINGAPORES PRODUKTER MED CYBERSÄKERHETSMÄRKE