Livstrygghetsapp

LokalTapiolas Livstrygghetsapp - alltid med där livet händer

Produktegenskaper

I Livstrygghetsappen för LokalTapiolas kunder kan du sköta dina försäkrings- och placeringsärenden och få intressant innehåll. Appen underlättar skötseln av ärenden: du kan betala eller ändra förfallodag för din faktura, där finns kontaktuppgifter och ditt digitala reseförsäkringskort och du får hjälp i skadesituationer både hemma och under resor.

Läs mer