RuuviTag

RuuviTag i ett öppet hölje.

Produktegenskaper

RuuviTag mäter lufttemperatur, fuktighet, tryck och sensorns rörelse. Informationen skickas genom BLE (beacon) till närliggande mottagare. Sensorn kan användas med Ruuvi’s officiella mobilapp eller som en del av ditt egna sensorsystem. Alla gränssnitt och källkod finns tillgänglig för dig att använda för att mäta din värld.

Läs mer