Wattinen - smart termostat

Wattinen-älytermostaattipalvelu DNA Oyj:ltä

Produktegenskaper

Wattinen minskar hushållens klimatutsläpp som uppvärmningen orsakar och förbättrar samtidigt boendekomforten. Temperaturen i hemmet är alltid lämplig, invånarna sparar pengar och de behöver bara avlägsna de gamla termostaterna.

Läs mer