Mikä on Tietoturvamerkki?

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen myöntämä Tietoturvamerkki kertoo siitä, että merkillä varustettu tuote tai palvelu on jo lähtökohtaisesti suunniteltu tietoturvalliseksi ja täyttää Traficomin asettamat tietoturvavaatimukset. Merkkiä käytetään älykkäissä kuluttajalaitteissa, jotka yhdistetään internetiin eli ns. IoT-laitteissa. Näitä laitteita ovat esimerkiksi älytelevisiot, älyrannekkeet ja kodin reitittimet.

Miksi tietoturvalla on väliä?

Internet tarjoaa rajattomasti tietoa ja palveluita. Niiden turvallinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin sitä, että tietoturvallisuudesta on huolehdittu. Hyvän tietoturvallisuuden edellytyksenä on paitsi turvallisen käytön mahdollistava tuote, myös osaava käyttäjä. Turvallinenkin laite voi muuttua turvattomaksi, jos sitä ei osata käyttää oikein. Jokaisen tulisikin perehtyä käyttämiensä älylaitteiden tietoturvaan niin, että pystyy käyttämään niitä turvallisesti.

Mukana olevat yritykset

Tunnistimme tarpeen parantaa verkkoon kytkettävien tuotteiden tietoturvaa – ja niin syntyi Tietoturvamerkki. Jo nyt merkittävä osa haittaohjelmista löytyy älylaitteista, ja määrä kasvaa tutkitusti jatkuvasti. Olemme huomioineet Tietoturvamerkin vaatimuksissa yleisimmiltä uhilta suojaavat asiat ja toimintatavat. Tietoturvamerkin hyödyt eivät kuitenkaan voisi toteutua ilman rohkeita ja vastuunsa kantavia yrityksiä. Konseptin testaamisessa ja luomisessa avainasemassa ovat olleet pilottiyritykset Polar, DNA ja Cozify, joiden tuotteille ensimmäiset Tietoturvamerkit on myönnetty. Pilottivaiheen jälkeen Tietoturvamerkin perhe on kasvanut ja mukana ovat nyt myös RuuviTag, Philips Hue ja THL.

Kansainvälinen yhteistyö

Suomen ja Singaporen kyberturvallisuusviranomaiset tunnustavat ja hyväksyvät toistensa myöntämät tietoturvamerkit ja merkkien myöntämiseen liittyvät menetelmät ja kriteerit. Kansainvälinen yhteistyö viranomaisten välillä helpottaa jatkossa yritysten mahdollisuuksia viestiä kuluttajille tuotteidensa tietoturvasta maailmanlaajuisilla älylaitemarkkinoilla.
Polar, THL, Ruuvi, Wattinen, DNA, Philips hue, Cozify, Datek